Rak dojke najčešći je zloćudni tumor u žena

Rak dojke, najčešći zloćudni tumor u žena u svijetu, Europi i Hrvatskoj, nastaje kad normalne žljezdane stanice dojke promijene svoja svojstva te počnu nekontrolirano rasti, umnožavati se i uništavati okolno zdravo tkivo. Rak dojke je, među zloćudnim tumorima i vodeći uzork smrtnosti kod žena. Prema podacima Registra za rak Hrvatske (Hrvatski zavod za javno zdravstvo), godišnje u Hrvatskoj od raka dojke obolijeva oko 2300 žena, a umire preko 800 žena. Broj oboljelih žena raste s dobi. Od raka dojke najčešće obolijevaju žene iznad 50. godine života, ali sve je učestaliji i kod žena mlađe životne dobi. Budući se pravi uzoroci ove zloćudne bolesti ne znaju, nije ju moguće spriječiti stoga naglasak mora biti na ranom otkrivanju.

Sukladno smjernicama Vijeća Europske unije i u Hrvatskoj je u listopadu 2006. započela provedba Nacionalnog programa prevencije raka dojke. Cilj programa je smanjiti smrtnost od raka dojke za 25% pet godina od početka programa, otkriti u većem postotku rak dojke u početnom stadiju u odnosu na uznapredovale stadije bolesti i time smanjiti troškove liječenja te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. Programom su obuhvaćene su sve žene u dobi 50 do 69 godina, što je godišnje oko 280 000 žena, a zacrtani je odziv programa najmanje 70%. Iako je preventivni mamografski pregled za žene besplatan, ukupni odziv za Hrvatsku po završetku prvog ciklusa (2009. godine) iznosio je nešto više od 60%, a razlikuje se od Županije do Županije.

Zemlje koje su rano počele s organiziranim programima ranog otkrivanja (palpacija i mamografija) već su zabilježile pad smrtnosti. U nekim zemljama sjeverne Europe odziv je čak 80%, a smanjenje smrtnosti se kreće čak i do 32% u Švedskoj gdje se program provodi više od 10 godina. Sukladno tome i Hrvatska očekuje dobre rezultate.

Od raka dojke mogu oboljeti i muškarci, međutim učestalost raka dojke stotinu puta je češća kod žena, nego u muškaraca.